Het werkt op Strijp-T

In het gebied van de voormalige Philips productielocaties is opnieuw de dynamiek voelbaar én zichtbaar. Deze evolutie heeft het gebied geschikt gemaakt voor maakbedrijven die hoge eisen stellen aan huisvesting. Flexibiliteit maakt het mogelijk om te kunnen meebewegen, te anticiperen op de behoefte van de huurder.

 

Door het zakelijke én open karakter van Strijp-T is onderlinge samenwerking tussen bedrijven geen ambitie maar een dagelijks feit. Deze cultuur is mede ontstaan door de visie dat nieuwe perspectieven niet altijd achter gesloten muren ontstaan. Strijp-T nodigt uit om naar buiten te gaan, te ontmoeten en te inspireren. Strijp-T heeft ruime groen- en wandelgebieden. Strijp-T is de mix van business en community.

 

Ga naar de website van Strijp-T

 

 

Unieke Ligging

Werken in het groen in de nabijheid van Strijp-S en het stadscentrum van Eindhoven. De ligging van Strijp-T is strategisch, namelijk in het hart van Brainport; één van de drie mainports van Nederland, dichtbij de binnenstad en naast Strijp-S. Het gebied is perfect bereikbaar dankzij een treinstation voor de deur, een vliegveld om de hoek en een korte afstand tot de snelweg. Met duidelijke signing vind je er snel de weg en dankzij de vele parkeervoorzieningen verspreid over het terrein is het nooit ver lopen naar je bestemming.


Highlights

 • De goede infrastructuur zorgt voor optimale internationale bereikbaarheid. Het pand is uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer, gelegen nabij belangrijke autosnelwegen A2-A67 en Eindhoven Airport.
 • Ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein.
 • Het terrein is ruim van opzet en gelegen in het groen.
 • Ruim 25% van de EU-markt is binnen vier uur bereikbaar. De arbeidsmarkt is hoog opgeleid en internationaal, afgestemd op de vraag uit het bedrijfsleven.
 • In de nabijheid van de International School Eindhoven en HighTech Campus.

 

 

Nederland

Brainport, met Eindhoven als hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat. Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in het DNA en vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt.

 

 

Eindhoven

Eindhoven heeft een aantal aantrekkelijke thematisch bedrijventerreinen of campussen: zoals het creatieve Strijp-S, de high tech campus, de TU campus en de toekomstige Brainport Innovation Campus (BIC). Wat ontbreekt en waar Strijp-T op inspeelt is een plek waar daadwerkelijk proefmodellen gemaakt wordt en kleinschalige hoogwaardige productie plaats vindt die past bij de kennis en kunde van de stad. Door de bedrijven met elkaar te verbinden ontstaan kansen voor kruisbestuiving.

 

 

Bereikbaarheid

Strijp-T is zeer goed bereikbaar. Per trein (3 minuten loopafstand van station Strijp-S), auto (5 minuten vanaf de A2), vliegtuig (10 minuten van Eindhoven Airport) en fiets (10 minuten vanaf het stadscentrum).


De Achtseweg, aan de spoorzijde van Strijp-T, wordt een van de invalswegen die wordt aangesloten op de stadsring (Beukenlaan). De Achtseweg wordt hiermee een voorkant voor Strijp-T, met nieuwe entrees en verbeterde oriëntatie op het station. Bij het station vormen het Klokgebouw en gebouw TQ samen de twee belangrijke gebouwen aan het toekomstige stationsplein.


De Zwaanstraat/Oirschotsedijk wordt grotendeels een fietsstraat, ontoegankelijk voor auto's. Strijp-T krijgt daarmee ook een aantrekkelijke groene route voor langzaam verkeer met een goede aansluiting op de verlengde Torenallee, het schakelpunt met Strijp-S. Een mogelijke dwarsverbinding tussen de Halvemaanstraat en de Achtseweg zuid verbindt Strijp-T met Strijp-R en Drents dorp.

 

Bekijk hier op Google Maps

 

Innovation District | Brainport Eindhoven

De wereld verandert snel. Om te kunnen blijven innoveren en aan te sluiten bij deze veranderende wereld, moeten mensen, organisaties en de manier waarop ze werken echt veranderen. Wanneer organisaties samenwerken en zo hun specifieke krachten worden versterkt (ecosysteem), wordt het verschil gemaakt. Op Strijp-T innoveren we samen, op weg naar het maken van deze toekomstige wereld. Bovenstaand

 

 

Bovenstaand model geeft weer welke organisaties voldoen aan de bestemming Strijp-T. Onder deze organisaties verstaan we bedrijven, bedrijfsonderdelen en onderzoeks- of onderwijsinstellingen. Er zijn 4 criteria die ('van binnen naar buiten') samen bepalen of een organisatie past op Strijp-T. Achtereenvolgens zijn dit:

 1. De rol in de keten van make-create-innovate
 2. De aansluiting met (één van) de themagebieden (hightech, smart-society, sustainability, experience)
 3. De aard van de organisatie
 4. Ondersteunende functies: verbonden met en ter versterking van het ecosysteem op Strijp-T.

De organisaties op Strijp-T moeten aan alle eerste 3 criteria voldoen of daaraan ondersteunend zijn (4de criteria).

 

Criterium 1: De keten make-create-innovate

Allereerst hebben organisaties op Strijp-T een eigen rol in de keten van make-create-innovate waarbij tenminste sprake is van 'make' component in combinatie met een 'create' en/of 'innovate' component. Ze zijn dus in ieder geval:

 • gericht op het maken of produceren van producten, en bovendien op:
 • het creatief waarde toevoegen aan deze producten of verbeteren, en/of
 • op innovatieve wijze komen met nieuwe producten. Dit kunnen volledige producten, modules of onderdelen of productiemethoden zijn.


Maken, creëren en innoveren zien we in de breedste zin van het woord: wat maken we, hoe krijgen we dit voor elkaar en hoe brengen we dit naar de klant (passend binnen de tien innovatietypen van Doblin). Binnen de keten van de scheppende industrie, die groter is dan alleen Stijp-T, wordt gezamenlijk gekomen van innovatieve ideeën tot producten die klaar zijn voor de markt. Het gaat hierbij om fysieke alsook digitale producten. Elke organisatie richt zich op een deel van de keten waar ze specialist in zijn en samen werken met andere specialisten om te komen tot een goed eindresultaat.

 

Criterium 2: Themagebieden

Bovendien zijn de organisaties op Strijp-T werkzaam in één of meerdere van de vier themagebieden. Deze gebieden sluiten aan bij de grote ontwikkelingen en uitdagingen van de toekomst (health, mobility, energy, food, safety).

 

 • Hightech:
  Ontwikkelen van geavanceerde technologie. Over het algemeen producten met een hoge complexiteit en lage aantallen die er op gericht zijn om met name werken in de toekomst makkelijker, efficiënter en beter te maken.
  Denk aan: Biotechnologie, Medische technologie, precisie-instrumenten, 3D printen, etc.

 • Smart society:
  Op slimme wijze tot oplossingen komen, met behulp van data en technologie, voor de grote veranderingen in onze samenleving, steden en woningen. Op deze manier zorgen organisaties voor een aangenaam en sociaal leven in de veranderende samenleving.
  Denk aan: Big data, Mobiliteit, leefbaarheid, Internet of Things (IoT), etc.

 • Sustainability:
  Onderzoeken hoe op een duurzame manier kan worden voorzien in (groeiende) behoeftes van de mensheid, zonder de mensen, het milieu of de economie in gevaar te brengen.
  Denk aan: Duurzaam bouwen, circulaire economie, energietransitie, etc.

 • Experience:
  Inspelen op de veranderende manier van leven, waar ervaring belangrijker wordt dan bezit.
  De mens en hun beleving centraal zetten, mogelijk ondersteund door nieuwe technieken.
  Denk aan: Experience- en virtual/augmented reality labs, gamification, etc.

 

Criterium 3: Aard van de organisatie

Voorts zijn de organisaties op Strijp-T te typeren als groeiende, ambitieuze organisaties die de volgende stap willen nemen en innovatie-gedreven zijn. Dat is omdat zij zelf innoveren, hun activiteiten op een innovatieve manier doen of omdat ze (een bijdrage aan) een innovatief product (lees: product of dienst) leveren. Deze organisaties zijn enerzijds business-to-business bedrijven (bedrijven die iets leveren aan andere bedrijven) of bedrijfsonderdelen.


Anderzijds zijn het educatieve organisaties (opleidingen) die gericht zijn op praktijkgericht en innovatief onderwijs (technisch of bedrijfskundig). Belangrijk hierbij is dat het bedrijfsleven en onderwijs elkaar versterken om te komen tot een leven lang leren. Studenten kunnen concrete ervaring opdoen met en in het bedrijfsleven. In de opleidingen worden ideeën en technologieën ontwikkeld die binnen het bedrijfsleven kunnen worden opgepakt of doorontwikkeld. Op Strijp-T vindt het onderwijs aansluiting op de markt en kan het sneller inspelen op datgene wat de markt vraagt.

 

Alle organisaties op Strijp-T dienen functioneel verbonden te zijn met het ecosysteem. Daarnaast geld dat de aanwezigheid van de organisatie het concept en ecosysteem versterkt/aanvult. In het belang van voldoende diversiteit zal een veelheid van gelijke/overeenkomstige organisaties of functies binnen Strijp-T actief worden tegengegaan om zo de kracht en de kwaliteit van het concept te bewaken.

 

Criterium 4: Ondersteunende functies

Om organisaties op Strijp-T werkelijk te laten samenwerken aan de ontwikkelingen en uitdagingen van de toekomst komen er bovendien ondersteunende functies op Strijp-T. Deze functies helpen om elkaar (Strijp-T organisaties en hun medewerkers, klanten, leveranciers en functionele relaties) te ontmoeten, van elkaar te leren, elkaar te inspireren en verbindingen aan te gaan. Dit om elkaar te verrijken en innovaties daadwerkelijk door te geven aan elkaar en aan de wereld. Deze ondersteunende functies vergroten het innovatie- en werkklimaat en versterken de losse delen binnen de keten, veelal in communicatie.
Denk aan: horeca, expositieruimte, open werk-/ presentatieruimtes, sport- / leisure faciliteiten, etc.

 

"Zo wordt op Strijp-T samen geïnnoveerd in en aan een veranderende wereld."

 

 

Ga naar de website van Strijp-T